Surten -de nou- a concurs les línies operades per Rosanbus SL

Bus híbrid a la línia L10.

Surten -de nou- a concurs les línies operades per Rosanbus SL

El 27 de desembre del 2021, l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) publicava al perfil del contractant l’anunci de licitació de la concessió referent al Servei Públic de Transport Col·lectiu Urbà de Viatgers (SPTCUV) entre l’Hospitalet de Llobregat, el Prat de Llobregat i altres municipis.

Repassarem a continuació les millores al servei que es faran en aquest nou contracte, el qual surt a concurs per tercera vegada, fent primer una cronologia dels fets que ens han portat fins a dia d’avui.

Cronologia dels fets

El primer concurs: cancel·lat per l’AMB

Traslladant-nos a la sessió del Consell Metropolità que va tenir lloc dia 27 d’octubre del 2020, concretament al punt 24 de l’ordre del dia, es va aprovar l’expedient de contractació. Es per això que l’AMB va procedir a publicar tres dies després l’anunci de licitació del contracte, que en aquests moments i des del 1991 gestiona Rosanbus SL (grup Baixbus).

El termini d’ofertes finalitzava el 28 de desembre del 2020, però dies abans, el 22 de desembre, en la sessió del Consell Metropolità, al punt 46 de l’ordre del dia, es va decidir cancel·lar l’expedient i convocar el concurs de nou. Els motius van ser els següents:

 • Els serveis tècnics gestors, arrel de les consultes plantejades a través de la Plataforma de Contractació Públical, i un recurs especial presentat davant el Tribunal Català de Contractes del Sector Públic, van considerar fer una revisió dels plecs.
 • A sis dies de finalitzar el termini d’ofertes, no se’n havia rebut cap.
Bus híbrid a la línia L10.
Bus híbrid a la línia L10. Imatge: David Cantero.

El segon concurs: recurs de TUSGSAL

El 24 de desembre del 2020 sortia de nou a licitació un concurs que, de nou, va estar prou mogut. El 18 de gener del 2021, Transport Urbans i Serveis General Societat Anònima Laboral (TUSGSAL) va interposar un recurs al Tribunal Català de Contractes del Sector Públic (TCCSP) contra el plec de clàusules administratives i tècniques.

Què va denunciar Tusgsal?

 • Invalidesa als plecs per manca de correspondència i, per tant, confusió entre el Plec de Clàusules Administratives Particulars (PCAP) i el Plec de Prescripcions Tècniques (PPT). Contingut impropi del PPT. Manca d’adequació i concreció de la configuració de les cotxeres.
 • Invalidesa del PCAP per la seva indeterminació en relació amb els criteris depenents d’un judici de valor i impossibilitat de formular una oferta en condicions.
 • Invalidesa dels plecs per una manca de concreció en relació amb l’objecte del contracte i impossibilitat de formular una oferta en condicions: hi ha un criteri subjectiu, l’estudi de la demanda, que es valora com a criteri automàtic quan no ho hauria de ser.
 • Invalidesa del PCAP per manca de ponderació i de concreció dels requisits, límits, modalitats o característiques de les millores previstes, així com la seva necessària vinculació amb l’objecte del contracte.

Traslladem-nos ara al dia 9 de febrer. El TCCSP va comunicar aquell dia a l’òrgan de contractació (AMB, en aquest cas) la possibilitat de presentar al·legacions sobre l’adopció de la mesura provisional consistent a suspendre el procediment d’ofici de la licitació fins a la resolució del recurs. El 12 de febrer, l’ens metropolità s’hi va negar rotundament.

Davant d’aquesta resposta, el 17 de febrer el TCCSP va resoldre acordar la mesura provisional consistent en suspendre el procediment de contractació que ens ocupa, sense possibilitat de recurs. Per tant, novament es va desconèixer quines empreses s’havien pogut presentar, ja que el termini de finalització de presentació d’ofertes era el 22 de febrer.

Passats els mesos durs de la pandèmia, el Consell Metropolità adoptava a la sessió del 27 de juliol, i en compliment amb la Resolució 185/2021 del TCCSP, deixar sense efecte i anul·lar la licitació. Des de llavors no es van conèixer novetats al respecte.

El tercer concurs: l’actual

El passat 27 de desembre de 2021, l’AMB va tornar a treure el concurs al perfil del contractant, amb un contracte de 7 anys i amb possibilitat de pròrroga de tres anys addicionals.

El termini de presentació d’ofertes està fixat pel proper 25 de febrer del 2022. A diferència d’altres plecs d’aquesta magnitud, l’ens demanarà, obligatòriament, un pla de transició del servei, dues setmanes després de la formalització del contracte. En ell es demanen uns requisits mínims que us detallem a continuació:

 • Programació detallada del servei base per al primer període del servei, que inclogui el temps de recorregut, la velocitat comercial, les expedicions, els quilòmetres útils i morts, les hores útils i mortes per línia, el detall de l’assignació del personal a les línies, i el detall de l’assignació de vehicles per línia i tipologia.
 • Proposta d’ajustament dels horaris en relació al servei base, per millorar l’eficiència.
 • Detall de tots els vehicles provisionals a incorporar a l’inici del servei, amb tota la informació sobre cada vehicle: data de matriculació, marca, model, tipologia, energia, distribució de seients i portes, etc.
 • Actuacions a dur a terme per garantir el correcte funcionament del SAEI i l’SVV.
 • Actuacions per garantir la disponibilitat per al servei tant del personal subrogat com del de nova incorporació.
 • Pla de formació de personal en relació a l’execució del servei.
 • Proposta d’actuacions a cotxeres i instal·lacions, per assegurar-ne la disponibilitat.
 • Pla de senyalització i manteniment de parades.
 • Actuacions per garantir espai suficient als terminals de línia.
 • Pla d’atenció i informació a les persones usuàries.
 • Pla de promoció inicial del servei.
 • Proposta d’actuacions per garantir la correcta participació de l’empresa adjudicatària en el Sistema Tarifari Integrat.
 • Actuacions per garantir el funcionament correcte dels sistemes de trasllat d’informació de l’AMB.
 • Organigrama detallat del personal i les seves tasques.

Novetats previstes en el servei

L’inici del servei de la concessió es portarà a terme, segons dades estimades pel propi ens metropolità, l’1 de setembre de 2022 amb un contracte que estarà dividit en dos períodes diferenciats:

Primer període: des de la data d’inici del servei – fins que es compleixin 15 mesos des de la data d’inici del servei (30/11/2023)

El primer període estarà compost per les 13 línies operades actualment, sumant-hi la línia PE (Platja Exprés), que circularà tots els dissabtes, diumenges i festius des de principis de juny fins a finals d’agost. Ja amb anterioritat, aquesta línia havia estat operada per Baixbus (des de la seva creació al 2012 i fins al 2017 a través de les empreses Rosanbus i Mohn S.L.).

Pel que fa a les línies existents, es produeixen diversos canvis de recorregut i millores en la freqüència de pas:

 • La línia L10 (Sant Cosme-H.Moisès Broggi) es retalla fins a Sant Joan Despí i passarà a circular cada quart d’hora els laborables, cada 20 minuts els dissabtes i feiners d’agost i cada 30 minuts els diumenges i festius.
 • Per la seva banda, la L11 (Sant Feliu Consell Comarcal – Hospital de Bellvitge) es perllonga fins a Sant Feliu de Llobregat mantenint la freqüència els dies feiners i passant a circular també durant els caps de setmana i festius cada mitja hora.
 • La línia E30 (L’Illa Diagonal – Mas Lluí), per la seva banda, tindrà una freqüència de pas de 15 minuts, mentre que els dissabtes, diumenges i festius passarà cada 25 minuts (enlloc dels 30 actuals).
 • Les línies M12 (Maria Cristina – Almeda) i M14 (L’Illa Diagonal – Bellvitge) també amplien expedicions els diumenges i festius. Les últimes sortides des d’Almeda i des de Bellvitge, respectivament, seran a les 21:45, mentre que des de Maria Cristina i Flors i Calcat, respectivament, seran a les 22:00.
Bus híbrid articulat a la línia M14. Imatge: David Cantero.
Bus híbrid articulat a la línia M14. Imatge: David Cantero.

Al plec de prescripcions administratives, concretament al capítol V (Modificació del contracte), i de manera aliena a totes aquestes millores, l’AMB preveu la possibilitat de modificar el servei base com a conseqüència de la prestació, d’un servei opcional, amb la creació de la L17 (L’HOSPITALET Av Carrilet – ESPLUGUES DE LLOBREGAT Sant Joan de Déu). Aquesta línia només es crearia si, en els primers 12 mesos de servei, es doni de manera consecutiva en el temps estipulat, un increment del 20% de la mitjana de passatgers en un dia feiner a la L16. En el cas de portar-se a terme la creació de la línia, aquesta tindria una freqüència de pas de 20 minuts els laborables i de 30 minuts els caps de setmana i festius. Així mateix, s’estima la necessitat d’incorporar a la flota quatre vehicles estàndard híbrids.

Respecte a l’anterior plec, en el present no apareix la incorporació al servei de la línia PR4 (EL PRAT Estació Rodalies – BARCELONA ZAL).

Segon període: des del dia següent de la finalització del primer període (31/11/2023) fins a la finalització del contracte

El segon període tindrà diverses novetats respecte al període anterior:

 • Es crearà la línia Metrobús M13 (Almeda – Flors i Calcat), que es diferenciarà respecte a la M12 el seu pas per l’Avinguda Torrent Gornal. Tindrà una freqüència de pas de 10 minuts els laborables.
 • A conseqüència de la seva posada en marxa, la M12 passarà dels 5-6’ actuals als 8’ els laborables i eliminarà els dos reforços matinals.
 • La línia L16 (BARCELONA Pl. Cerdà – L’HOSPITALET Pubilla Cases), per la seva part, allargarà el seu actual final a la Creu Roja fins a l’Hospital Sant Joan de Déu, al terme municipal d’Esplugues, tenint una freqüència de pas de 15 minuts.
 • També es realitza un perllongament de la línia E30 fins a l’Estació de Rodalies de Sant Feliu, mantenint la freqüència de pas.

L’empresa adjudicatària haurà de prioritzar l’assignació dels vehicles articulats híbrids a les línies M13, M14 i E30. Aquestes són les línies que estaran adaptades tant en el seu recorregut com en les seves parades per a la circulació d’aquests vehicles.

Flota

Al Plec apareix com a vehicles adscrits al servei la flota de Rosanbus (3083-3180*). D’aquest total de 90 vehicles, la sèrie 3083-3087 serà substituida a l’inici del nou servei per la seva antiguitat; excepcionalment, l’empresa adjudicatària podrà tenir-los en servei durant un màxim de dos mesos per a fer el trasllat dels equips embarcats als vehicles provisionals que s’aportin. Mentrestant, els vehicles 3090-3103, només podran desenvolupar tasques de vehicles provisionals per la seva antiguitat, però prestaran servei fins el moment en que es produeixi l’entrada dels vehicles adquirits en el marc de les aportacions de flota corresponents.

Bus dièsel a la línia M12. Imatge: David Cantero.
Un dels autobusos provisionals, a la línia M12. Imatge: David Cantero.

*No s’inclouen al llistat de flota subrogada els vehicles 3142-3143-3144, els tres Man 18.314 HOCL NL Sunsundegui Astral procedents de l’empresa Casal de Sevilla i incorporats al servei al febrer del 2018. Es dona la circumstància que tampoc es podran presentar com a vehicles provisionals per superar l’antiguitat màxima de 13 anys a l’inici del contracte.

Tampoc s’hi compten els Man NM244 F Castrosua CS40 Magnus amb calques 3089 i 3091, desafectats -i posteriorment desballestats- del servei per l’ÀMB a la Junta de Govern del 27 de juliol. del 2021.

En el moment de l’inici del contracte, la flota de l’operadora, entre vehicles adscrits i propis, constaria de 100 vehicles (dels quals 90 són els que aporta l’AMB). L’empresa adjudicatària haurà de fer una primera aportació de 16 vehicles provisionals d’una antiguitat màxima de 13 anys -i amb distintiu ambiental- per tal d’arribar al mínim de flota corresponent. Addicionalment, l’empresa podrà aportar fins un màxim de 13 vehicles estàndard de pis baix, que tindrien com a objectiu substituir aquells vehicles de la flota subrogada que per la seva antiguitat només puguin fer funcions de vehicles reserva. En aquest cas, els vehicles hauran de tenir una antiguitat màxima de 7 anys des de la seva primera data de matriculació. A l’inici del segon període, l’empresa haurà d’aportar 16 vehicles provisionals, en el cas que no es puguin aportar en el termini previst tots els vehicles corresponents a la primera aportació de flota.

Aportacions de flota

Per tal de fer front a aquest creixement exponencial de serveis, amb una anterioritat mínima d’un mes abans de l’inici del segon període, s’hauran d’incorporar 16 vehicles, necessaris per a complir els mínims de flota necessaris en el segon període, i 11 vehícles que substituiran en nombre equivalen, els vehicles provisionals que hi hagin adscrits en el moment. Les tipologies d’aquests nous vehicles seran 7 vehicles estàndard híbrids i 20 articulats híbrids.

Així mateix, en un termini màxim de 16 mesos des de la data de l’inici del servei, i per tal de retirar la resta de vehicles provisionals que quedin adscrits, s’incorporaran a la flota 13 busos estàndard 100% elèctrics i 5 busos estàndard híbrids-endollables. Als plecs s’especifica que l’adquisició dels vehicles híbrids endollables estarà condicionada a la disponibilitat efectiva d’aquest tipus de vehicle en el moment d’iniciar el procés d’adquisició. Si el mercat no en tingués, es comprarien híbrids purs.

Pla de renovació de flota adscrita al servei

Per tal d’anar renovant tots aquells vehicles no provisionals que arribin als 14 anys en servei, l’AMB ha programat un pla de renovació de flota que s’haurà de portar a terme al llarg del contracte.

Imatge: AMB

Els 11 autobusos estàndard del 2024 renovaran la segona remesa de Man NL283F D20 EEV Lion’s City, estrenada al 2010, i que conformen els vehicles numerats del 3107 al 3117 a l’adjudicatària actual. El 2025 s’incorporaran 6 estàndard elèctrics que substituiran entre d’altres els Man NL283F Castrosua City Versus, numerats com a 3104-3105-3106-3119-3120 a la concessionària actual.

Per ultim, el 2028 s’incorporen 6 nous estàndard elèctrics, 6 estàndard híbrid-endollables i un estàndard híbrid, que jubilaran pràcticament els últims autobusos dièsel purs arribats al 2014 (3126-3141) a excepció del 3138, híbrid donat d’alta al 2015.

Hipòtesi d’assignació de vehicles elèctrics

En base a una sèrie de càlculs fets per l’AMB en relació als vehicles elèctrics, la licitadora ha arribat a la conclusió que l’empresa adjudicatària disposarà, en les dates assenyalades a la taula inferior, d’una sèrie de vehicles de tipologia elèctrica que haurà d’assignar a les línies mencionades.

Imatge: AMB

Rentat de cara a la flota actual

L’empresa adjudicatària haurà de portar a terme una adequació integral dels vehicles adscrits al servei que compleixin l’edat igual o superior als set anys d’antiguitat i inferior als dotze i mig. L’adequació integral es produirà en el termini màxim de dotze mesos a partir de la data en la qual compleixin l’edat assenyalada.

L’adequació integral inclourà els aspectes següents:

 • renovació exterior de xapa i pintura (on segurament rebin el nou esquema de l’AMB)
 • renovació de plàstics i gomes de la carrosseria exterior
 • renovació de la tapisseria
 • renovació del sòl
 • neteja integral dels interiors
 • pintat dels paraments verticals amb rascades o cops
 • renovació de pilots i elements de plàstic tant a l’interior com a l’exterior
 • polit de barres
 • entapissat dels seients
 • substitució de vidres i altres elements ratllats o deteriorats
 • altres actuacions que siguin necessàries

Aquesta obligació serà també d’aplicació a aquells vehicles a disposició de l’empresa adjudicatària, que a la data d’inici del servei no hagin estat prèviament objecte d’una adequació integral i que tinguin una antiguitat igual o superior als set anys i inferior als deu anys. No afecta als vehicles provisionals siguin d’aportació de l’empresa o d’aportació pròpia.

Servei a la demanda (TAD)

Des del 2014, les línies PR2 i PR3 compten amb diversos punts del recorregut que es realitzen a la demanda, els quals es poden activar opcionalment prèvia sol·licitud de les persones usuàries. Aquest servei, es mantindrà en funcionament fins al setembre de 2023.

Primera fase

En la primera fase del servei a la demanda, es manté el servei actual a la demanda a les línies PR2 i PR3:

PR2:

 • Itinerari Demanda I: Servei regular fins a Sant Cosme/Riu Llobregat i tram a demanda fins a la zona de l’hangar de l’Aeroport (Zona Aeroportuària), que inclou servei a les dues parades, i retorn a Sant Cosme – Riu Llobregat.
 • Itinerari Demanda II: Servei regular fins a Sant Cosme/Riu Llobregat i tram a demanda fins al Tanatori, que inclou servei a una parada, i retorn a Sant Cosme – Riu Llobregat.
 • Itinerari Demanda III: Servei regular fins a Sant Cosme/Riu Llobregat i tram a demandaque recorre per les tres parades, passant primer per la zona de l’hangar de l’Aeroport (Zona Aeroportuària), després al Tanatori i retorn a Sant Cosme – Riu Llobregat.
Itinerari a demanda de la línia PR2/PR3 Imatge: AMB

PR3 -només ofereix servei els mesos d’estiu-:

 • Itinerari Demanda IV: Servei regular des de la Platja del Prat fins a l’Estació de Rodalies, incloent el tram a demanda que dona servei a les dues parades de la zona de l’hangar de l’Aeroport (Zona Aeroportuària).
 • Itinerari Demanda V: Servei regular des de l’Estació de Rodalies fins a la Platja del Prat, incloent el tram a demanda que dona servei a les dues parades de la zona de l’hangar de l’Aeroport (Zona Aeroportuària)
Itinerari a demanda de la línia PR3 durant els mesos estivals. Imatge: AMB

Segona fase

La següent fase comportarà la posada en marxa del servei de Transport a la Demanda de l’AMB (AMB-TAD), que ha de substituir l’actual sistema de gestió del servei a la demanda. Aquest servei mantindrà el funcionament a la demanda de les línies PR2 i PR3 i incorporarà la línia LH1 per a aquelles expedicions programades que ofereixen des de fa anys, servei a la residència de Can Serra. A través de l’app AMB-TAD les persones usuàries podran realitzar la reserva d’un recorregut de manera telemàtica i per múltiples dies. El servei només funcionarà amb persones usuàries registrades prèviament, per tal de poder identificar i penalitzar aquelles que facin un mal ús del servei.

T-Mobilitat

En els darrers mesos, el projecte de la T-Mobilitat ha anat donant tímides passes endavant, fins al punt de veure cada cop amb més freqüència usuàries amb la nova targeta sense contacte o l’aplicació mòbil. En part, es va veure afavorida la seva presència, a la prova pilot #PrimerContacte que va facilitar a tothom a acollir-se a una promoció pels títols T-Casual i T-Jove. Des del passat 23 de desembre, aquests títols han recuperat el preu i condicions originals als títols de paper.

Per l’exposat a mode introductori, la implantació de la tecnologia sense contacte preveu una fase transitòria en la qual els equipaments de validació i venda de la tecnologia sense contacte conviuran amb els equipaments de validació i venda de la tecnologia magnètica. En funció de l’evolució del projecte T-Mobilitat, l’empresa adjudicatària haurà de garantir la instal·lació i funcionament d’un nombre màxim d’equipaments per vehicle.

Imatge: AMB

Fre al frau

L’AMB farà responsable a l’empresa adjudicatària de les actuacions d’inspecció i control del servei mitjançant un Pla d’inspecció i control del servei. L’ens valorarà particularment la definició i el seguiment d’actuacions destinades al control de la qualitat i al control i lluita contra el frau, amb particular atenció a la concreció i nombre dels recursos humans i materials que s’hi dediquin.

L’operativa de control del frau proposada ha de garantir les inspeccions d’un mínim del 0,5% dels viatgers de cada línia cada mes. El total d’inspeccions s’hauran de repartir proporcionalment entre els torns de matí i tarda, prestant especial atenció a les hores punta, però garantint inspeccions durant tot el servei. L’ens farà un seguiment de la correcta aplicació del Pla d’inspecció i control, que estarà subjecta a penalitats en cas d’incompliments.

Amb aquestes mesures el que es vol és evitar conductes incíviques i fraudulentes, com ara l’ús indegut de targetes unipersonals (T-16 o Targeta Rosa Metropolitana) així com les T-4, que tenen un cost inferior als de la T-Casual.

Les noves tecnologies, aplicades al transport públic

Prioritat semafòrica

Per millorar la velocitat comercial, l’AMB podrà requerir a l’empresa que garanteixi per a cadascun dels vehicles del servei un comandament per a l’activació de la prioritat semafòrica des de l’inici del servei i durant tot el contracte. La implantació de la prioritat semafòrica serà d’especial interès en aquells corredors on s’està implantant la nova xarxa d’altes prestacions, tant pels serveis Exprés com pels serveis Metrobús. No obstant això, tota la xarxa de bus pot sortir beneficiada d’aquestes actuacions.

Sistema d’informació a bord

Tota la flota adscrita al servei ha d’estar equipada amb un sistema, lligat al SAEI, que faciliti la informació a bord dels vehicles de la propera parada i altres informacions del servei de manera visual i acústica. L’empresa adjudicatària serà responsable del subministrament, la instal·lació, la posada en marxa, la gestió i el manteniment d’aquest sistema. El sistema d’informació a l’interior dels vehicles estarà adscrit al servei de transport públic objecte d’aquest Contracte i ha d’estar plenament operatiu en un termini màxim de dotze mesos a comptar des de la data d’inici del servei i durant tot el Contracte. Els equips seran nous en el moment de la seva aportació al servei.

Una de les pantalles a bord dels busos de Rosanbus. Imatge: David Cantero.
Una de les pantalles a bord dels busos de Rosanbus. Imatge: David Cantero.

A diferència d’altres serveis, la totalitat de la flota de Rosanbus S.L., des del 2014, ja compta amb un sistema d’informació, compost per una pantalla informativa, del fabricant Audiobus i de 18,5” i megafonia. En ella s’informa de la direcció de la línia, els noms de les parades, el temps d’espera d’altres autobusos en parades compartides i informació de llocs d’interès.

Tot i això, els requisits de l’ens metropolità varien. En referència a les pantalles, l’ens especifica la instal·lació d’una darrere el lloc de conducció als vehicles midi (9-11m); dues pantalles per als vehicles estàndard (11-15m), situades l’una darrere el lloc de conducció i l’altra a l’altura de la segona porta; i tres pantalles per als vehicles articulats afegint en aquest cas, una més a l’altura de la tercera porta. En elles, apart de la informació habitual, s’hauran de mostrar les possibles incidències del servei o aquells missatges que s’enviïn des del centre de control. També s’especifica la mida d’aquests monitors, que pels vehicles de més de 9 metres hauran de ser panoràmiques, amb una grandària mínima de 32 polzades.

Càmares de videovigilància

L’empresa adjudicatària ha d’equipar tota la flota adscrita al servei amb un sistema de videovigilància, que haurà d’estar operatiu en un termini màxim de 12 mesos a partir de l’inici del servei. Es recomana preferentment la instal·lació de 4 càmeres, a excepció del cas de vehicles articulats en què es recomana augmentar el nombre a 6 unitats. No obstant això, el licitador pot optar per oferir-ne un nombre diferent, sempre que justifiqui detalladament el compliment dels requeriments funcionals establerts i la seva disposició cobreixi tot l’espai interior del vehicle.

Sistema de seguretat a bord

Altres novetats destacades es que en un període de màxim 12 mesos des de l’inici del servei, la totalitat de la flota adscrita al servei haurà d’estar equipada amb sistemes de videovigilància per a la prevenció i solució d’incidents, així com d’un sistema de seguretat activa avançat a bord (Mobileye) que permetrà reduir l’accidentalitat o atropellament mitjançat un sistema de prevenció de col·lisions, basat en sensors de visió artificial i alertes en temps real.

Panells d’informació a l’usuari

Addicionalment als PIU existents -uns 83-, al llarg del Contracte l’empresa adjudicatària haurà de proveir i gestionar 30 panells d’informació a l’usuari (interiors o exteriors) addicionals. En el període 2022-2026 l’empresa es farà càrrec de la instal·lació d’aquests panells. En cas que durant un any no s’hagin instal·lat tots els PIU programats, amb independència de quina sigui la causa, l’AMB podrà requerir la instal·lació dels PIU pendents en els anys posteriors.

Imatge: AMB

Cotxeres i instal·lacions

Tal com remarquen els plecs, l’empresa adjudicatària ha de disposar dels mitjans auxiliars necessaris per garantir la correcta prestació del servei en les circumstàncies actuals i en un escenari d’increment de servei. En particular, l’empresa ha de disposar de les cotxeres necessàries per a la correcta prestació del servei al llarg de tota la durada del Contracte. Tota la flota adscrita al servei ha de pernoctar a les cotxeres a disposició del servei. No es permetrà l’estacionament de la flota fora del perímetre d’aquestes cotxeres. Així mateix, al llarg de tota la durada del Contracte, l’empresa adjudicatària del servei ha de disposar, de manera conjunta i suficient per al servei a prestar, entre les cotxeres dedicades al servei, de tallers de reparació i manteniment, estació de rentatge, sistema de subministrament de combustible, sistema de subministrament d’energia, aparcament, instal·lacions per al personal, oficines i un centre de control. Per tal de garantir la correcta operació dels vehicles elèctrics i híbrids dièsel-elèctric endollables previstos per a la prestació del servei, l’empresa haurà de disposar, a la cotxera o cotxeres ofertes, de la potència total instal·lada suficient requerida en cada moment.

Vehicles auxiliars elèctrics

L’empresa adjudicatària ha de disposar de vehicles complementaris, necessaris per a garantir la correcta prestació del servei. Els vehicles complementaris, tant si són propis com aliens a l’empresa adjudicatària, han de ser elèctrics, amb excepció d’aquelles tipologies vehiculars per a les quals no existeixin models elèctrics disponibles al mercat. Serà obligació de l’empresa dur a terme la provisió, l’operació, el manteniment, la reparació i la gestió dels mitjans auxiliars esmentats, i que en tot moment garanteixi que estan disponibles per al servei. La no disponibilitat de mitjans auxiliars en cap cas serà considerada com una justificació vàlida en cas d’incompliments per part de l’empresa adjudicatària.

Oficina d’atenció al client

El centre d’atenció a les persones usuàries i de recuperació d’objectes perduts ha de presentar una centralitat geogràfica respecte del servei, estar situat dins de l’àmbit territorial del servei, ser accessible en transport públic col·lectiu, i estar situat a menys de 200 metres d’una parada de transport públic amb una freqüència mínima de 15 minuts en dies feiners. El seu horari d’atenció al públic com a mínim ha de cobrir la franja horària de 8 a 20 hores els dies feiners. Aquest punt d’atenció ha d’estar convenientment senyalitzat i ha de ser fàcil d’ubicar per part de les persones usuàries. Ha de ser 100 % accessible, disposant d’uns equipaments que el facin accessible de manera òptima tant per a persones amb mobilitat reduïda com per a persones amb discapacitat visual i/o acústica. L’obligació de disposar del punt d’atenció a les persones usuàries i de recuperació d’objecte perduts no serà d’obligat compliment per part de l’empresa adjudicatària fins a la data en què es compleixi un mes des de l’inici del servei.


Referències per a la realització d’aquesta entrada:

Agraïments Agrair des d’aquestes línies, l’amabilitat i predisposició del personal de conducció de l’empresa Rosanbus, per les facilitats donades per realitzar les corresponents fotografies.

5 comentaris a “Surten -de nou- a concurs les línies operades per Rosanbus SL

 1. Un dubte: quan s incorporin els busos electrics a la L’H1 i L’H2 passaran a circular amb busos dels grans? O compraran electrics petits?

  1. Bona tarda Pau,

   Això sembla, ja que la compra d’elèctrics serà íntegra de vehicles estàndard. De fet, en l’actualitat pots trobar-te ja alguns torns de la LH1/2 que porten autobusos de 12 metres.

   Saluts!

 2. Hola, como podría conocer o conseguir los términos y alcance de la contrata o prestación de servicios entre DGTM o AMB y Baixbus, por la cual esta última se encargara de gestionar la línea 902 de begues.
  Te quedaría agradecido

   1. Gracias Juanjo. Aunque yo me refería a que actualmente Avanza se ha quedado con las líneas de MOHN, como bien sabes, excepto la 902 que sigue siendo de MOHN, pero gestionada por Rosanbus (Baixbus).
    Mi pregunta era por conocer si se podía conocer el alcance de esta prestación de servicio de Rosanbus hacia Mohn. (Duración, condiciones, etc). Ignoro si hay algo publicado al respecto.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *