elMeuBus, servei a la demanda a Torre Baró

Esta noticia está disponible en Catalán.