Autor: Oriol Tomàs

Nascut l'any 1984 a Vic, usuari habitual del Transport Públic, i encuriosit per qualsevol mena de transport terrestre.