Nova línia exprés de Castelldefels a Barcelona

L’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) va presentar ahir, 22 de gener, la nova línia exprés E97 entre Castelldefels i Maria Cristina (Barcelona). Aquest acte també ha servit per presentar les millores en les freqüències de pas de les línies L96 i L97, així com un total de 27 nous autobusos.

A l’acte hi han assistit Antoni Poveda, vicepresident de Mobilitat i Transport de l’AMB, i Maria Miranda, l’alcaldessa de Castelldefels, entre d’altres.

La nova línia E97

La nova línia exprés que connectarà Castelldefels amb Maria Cristina serà la E97. Aquesta línia, integrada a la xarxa AMB Exprés, permetrà als usuaris de transport públic d’aquesta població arribar a la part alta de Barcelona, així com a la Zona Universitària, més ràpidament.

La línia circularà per l’autopista C-32. La seva freqüència de pas serà de 15 minuts; entre les 6.45h i les 10.00h en sentit Barcelona, i entre les 13.45h i les 19.30h en sentit Castelldefels. La nova línia, a més, reforçarà la línia L97, permetent una freqüència entre les dues línies de 7,5 minuts en hores punta.

No és la primera línia exprés que es posa en servei entre Castelldefels i Barcelona, ja que a principis de l’any passat es va posar en marxa la línia E95.

Millora del servei a la L97

La línia L97, que circula entre Castelldefels i Barcelona (Maria Cristina) passant per Gavà i Viladecans, millora la seva freqüència de pas, que passarà a ser de 15 minuts durant tot el dia. A més, s’incorporaran vehicles articulats que permetran una major capacitat.

Una altra de les millores que veurà aquesta línia properament serà la seva ampliació d’horari: començarà a circular també els dies festius, amb una freqüència de pas de 30 minuts.

Aquestes millores suposen un augment de fins al 25% de l’oferta en la relació entre Castelldefels i Barcelona, i és que l’actual L97 transporta fins a 7.000 usuaris cada dia durant els dies feiners, arribant fins a 1,8 milions d’usuaris anuals.

Millora de freqüències a la L96

La línia L96, que connecta Castelldefels amb l’estació dels FGC de Sant Boi, també millora la seva freqüència de pas. L’adquisició de nous autobusos per part de l’AMB permetrà que aquesta línia passi a circular cada 12 minuts els dies laborables, millorant així l’actual freqüència de pas de 15 minuts. Quant als dies festius, la línia també millora la seva freqüència: passa dels actuals 30 minuts a 20.

14 busos articulats híbrids per a Castelldefels

Dels 128 nous autobusos que s’estan incorporant a la flota de les línies de l’AMB, un total de 14 aniran destinats a les línies de Castelldefels. Es tracta de vehicles articulats híbrids dièsel-elèctric, que permetran millorar el transport públic a la població. D’aquesta manera, el 21% de la flota diürna d’autobusos que serveixen a Castelldefels seran híbrids. Aquests vehicles permeten una reducció de les emissions de fins a un 25% comparats amb els vehicles dièsel. A més, redueixen el soroll ja que les arrancades des de les parades i els semàfors es fan en mode elèctric.

13 busos elèctrics per al Nitbus

Així com la flota diürna es renova, també ho fa la del Nitbus. Un total de 13 autobusos elèctrics nous començaran a circular en breu a les línies nocturnes del Baix Llobregat. D’aquests, 6 circularan per Castelldefels ja que es destinaran a les línies N14 i N16. Aquests vehicles elèctrics no emeten cap tipus de partícula contaminant, i el seu soroll és gairebé nul. Per aquesta raó, s’han destinat a la flota nocturna ja que d’aquesta manera es contribuirà a millorar el descans dels veïns.

Reduir la contaminació, un dels objectius de l’AMB

Durant l’acte, Poveda ha dit que el pla de renovació de flota amb nous autobusos híbrids i elèctrics s’emmarca en l’estratègia de l’AMB per reduir la contaminació atmosfèrica. També ha indicat que les millores i les noves línies ofereixen noves alternatives al vehicle privat, a més de donar resposta als eixos de mobilitat de gran demanda, i a l’increment de viatgers del transport públic.

Imatge: AMB Mobilitat
Imatge: AMB Mobilitat

Poveda també ha fet menció a la recent implantació de la tarifa plana metropolitana, que permet viatjar per tota la metròpoli amb targetes d’una zona, i també al projecte de la carretera C-245, que donarà prioritat al bus i permetrà millorar, per tant, les freqüències de pas.

Per la seva part, Maria Miranda ha dit que a Castelldefels s’està apostant per la mobilitat urbana sostenible i segura. També ha dit que aquest és un model que sorgeix del Pla de mobilitat que es va elaborar conjuntament entre l’Ajuntament i els veïns i veïnes de la població, i que té com a objectiu millorar la mobilitat i garantir la seguretat, a més d’incentivar l’ús del transport públic, reduint per tant les emissions de CO2. En aquest sentit, ha posat com a exemple el servei de Park&Ride, la línia exprés E95 (que es va estrenar l’any passat), i les novetats d’enguany: l’increment de la freqüència de les línies i els 128 nous autobusos que s’estan incorporant progressivament a la flota.

Segons el regidor de Mobilitat de l’Ajuntament de Castelldefels, Xavier Amate, l’aposta pel transport públic i per les baixes emissions està clara. També ha indicat que s’ha d’apropar els serveis de mobilitat al ciutadà amb mitjans públics, i que el que s’està fent és conscienciar a la ciutadania de que aquestes millores permetran reduir el temps d’espera alhora que s’augmenta la capacitat dels autobusos.