TMB estrenarà 76 nous autobusos el 2018

Transports Metropolitans de Barcelona ha fet públiques les adjudicacions de les licitacions per incorporar a la flota nous autobusos. El concurs, que, com ja vam explicar al Magazín, es va obrir a principis de gener, i consta de quatre lots, dels quals se n’han adjudicat tres. El cost total de l’operació, a l’espera de l’adjudicació del quart lot, comportarà una inversió de 32.497.680 euros.

Primer lot

El primer lot es compon de 54 autobusos articulats híbrids dièsel. A aquesta licitació, s’hi han presentat quatre ofertes: Volvo, Solaris, Iveco – Urbanway, i Iveco – Heuliez.

L’adjudicació d’aquest lot es reparteix entre Volvo, a qui se li adjudiquen un total de 36 vehicles per un import de 16.668.000 euros, i Solaris, a qui se li n’adjudiquen 18 per un import de 8.330.400 euros. El cost total del lot és de 24.998.400 euros.

Ofertes presentades per a aquest lot. Font: Portal de licitacions de TMB.

Segon lot

El segon lot el componen 14 autobusos estàndard de GNC. A aquesta licitació s’hi han presentat sis ofertes: MAN (228 kW) – Castrosua, MAN (200 kW) – CastrosuaSolaris, Scania, Iveco – Castrosua, i Iveco.

L’adjudicació d’aquest lot és per a la primera oferta, que es compon d’un motor de 228 kW de potència i xassís de MAN, i carrosseria muntada per Castrosua. El cost total del lot és de 4.083.800 euros.

Ofertes presentades per a aquest lot. Font: Portal de licitacions de TMB.

Tercer lot

El tercer lot es compon de 8 autobusos de doble pis destinats al servei del Bus Turístic. Segons la licitació, aquests vehicles podien ser dièsel, dièsel híbrids, o elèctrics, i havien de tenir una longitud de, com a mínim, 12 metres.

L’empresa ha rebut cinc ofertes –que no es detallen– per a la modalitat dièsel, una oferta per a la modalitat elèctrica –que tampoc es detalla–, i una altra oferta per a la modalitat híbrida feta per Volvo; valorant les propostes presentades s’ha decidit d’apostar per la modalitat híbrida, de tal forma que s’adjudica el lot a Volvo. El cost total del lot és de 3.415.480 euros.

Ofertes presentades per a aquest lot. Font: Portal de licitacions de TMB.

Quart lot

Hi ha un quart lot a la licitació, que encara està en curs, compost de 7 autobusos articulats elèctrics; us informarem de l’adjudicatari d’aquest darrer lot en el moment en el que es publiqui per part de l’empresa.

Criteris d’adjudicació

Per tal d’adjudicar els lots als diferents fabricants que es presenten a aquest o a algun altre concurs d’adjudicació de flota de TMB, la Mesa d’Adjudicació de l’empresa puntua en base a uns criteris les ofertes, tenint en compte sempre aspectes com el preu de compra, el cicle de vida o la valoració tècnica. L’adjudicació es proposa a l’oferta que, en el seu conjunt, rep una valoració total més alta.

Podeu trobar més informació al Portal de Licitacions de TMB.