TMB incorporarà 83 autobusos nous en el període 2017-2018

Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) incorporarà, en el període 2017-2018, 83 nous autobusos. L’empresa va obrir fa uns dies el concurs de licitació, consistent de quatre lots.

El primer lot es compon de 54 autobusos articulats híbrids dièsel. D’aquests, 45 s’hauran d’entregar abans del 31 de desembre d’enguany, mentre que els 9 vehicles restants s’hauran de lliurar abans del 31 de març de 2018.

El segon lot el componen 14 autobusos estàndard de GNC. Aquests vehicles hauran de ser lliurats a l’empresa abans del 31 de març de 2018.

El tercer lot es compon de 8 autobusos de doble pis, amb longitud de, com a mínim, 12 metres. Aquests vehicles poden ser dièsel, dièsel híbrids, o elèctrics, i es destinaran a la flota del Bus Turístic. S’hauran de lliurar a l’empresa abans del 31 de desembre de 2017.

El quart i últim lot es compon de 7 autobusos articulats elèctrics, i s’hauran d’entregar a l’empresa abans del 30 de juny de 2018.

Pel que fa al concurs, TMB seleccionarà, d’entre les ofertes rebudes, un màxim de 6 licitadors per participar al concurs. Per a seleccionar l’adjudicatari final, es valoraran entre altres coses el servei post-venda així com la seva proximitat. Podeu veure’n el plec de condicions complet aquí.

Amb aquestes incorporacions, es permetrà retirar del servei vehicles antics, així com ampliar la flota de l’empresa.