Es comença a definir la cinquena fase de la nova xarxa de TMB

Atenció: l’Ajuntament de Barcelona ha fet públic el projecte definitiu de la nova xarxa. Aquest article tracta sobre el projecte que es va presentar als veïns, per veure el projecte definitiu cliqueu aquí.

L’Ajuntament de Barcelona i el Pacte de la Mobilitat de Barcelona han començat a definir com serà la cinquena fase de la implantació de la nova xarxa de bus de TMB.

El Pla de Mobilitat Urbana de l’Ajuntament de Barcelona, document on s’engloba la nova xarxa d’autobusos i d’on n’extraiem les il·lustracions dels canvis, té com a objectius la mobilitat segura, sostenible, equitativa i eficient.

En aquest sentit, es proposa reduir l’accidentalitat així com la contaminació atmosfèrica i acústica, promoure les energies renovables, incentivar l’ús del transport públic, fomentar usos alternatius de la via pública, i garantir l’accessibilitat i l’eficiència al transport públic, entre d’altres.

La nova xarxa d’autobusos que s’està implantant a Barcelona busca principalment alguns d’aquests objectius. Les 16 línies implementades actualment mouen 300.000 persones per dia, el que es tradueix en el 42% del passatge que mouen els autobusos de TMB.

En la implantació de les fases, s’intenten seguir els següents criteris: coberturaconnectivitat de la línia, canvis per a l’usuari respecte a la situació actualvelocitat comercial (girs, intensitat del trànsit, etc), regularitat operativa, i recursos materials (material mòbil, etc).

Amb la nova fase, la situació serà de 27 línies: 8 horitzontals, 17 verticals i 2 diagonals. Segons estadístiques, el 90% dels desplaçaments habituals es podran realitzar amb un sol transbordament, i amb menys temps d’espera i de viatge.

Noves línies

Aquesta cinquena fase porta 11 línies noves, que són les següents: H2, V1, V5, V9, V19, V23, V25, V29, V31, V33 i D40.

 • H2: Zona Universitària – Trinitat Nova
 • Línia D40: Roquetes – Pl. Espanya.
 • Línia V1: Districte Gran Via – Av. Esplugues.
 • Línia V5: Mare de Déu del Port – Pl. Pedralbes.
 • Línia V9: Poble Sec – Anglí.
 • Línia V19: Barceloneta – Pl. Alfonso Comín.
 • Línia V23: Nova Icària – Can Marcet.
 • Línia V25: Poblenou – Horta.
 • Línia V29: Diagonal Mar – Roquetes.
 • Línia V31: Mar Bella – Trinitat Vella.
 • Línia V33: Fòrum – Santa Coloma.

Actualització a data de 13/01/2017: el projecte final inclou una línia més: la D50, entre la plaça Catalunya i la Trinitat Nova. La implantació d’aquesta línia eliminarà o modificarà parcial o totalment les línies 50 i 51 de la xarxa convencional.

Línies modificades

Amb la implantació d’aquesta cinquena fase de la nova xarxa, es modificaran els itineraris d’algunes línies existents. Concretament, les línies que modificaran els seus itineraris seran les següents: H6, H8, H10, H14, V13, V15, V17, 22, 27, 34, 39, 42, 47, 54, 55, 60, 68 i 76.

 • Línia H6 (Zona Universitària – Onze de Setembre). S’amplia la línia des de Fabra i Puig fins a la rambla Onze de Setembre, i modifica el seu itinerari passant a circular per la ronda Guinardó en tots dos sentits.
 • Línia H8. Variarà el seu itinerari a la zona de l’Eixample, deixant de circular per la Diagonal.
 • Línia H10. Variarà el seu itinerari, passant a circular pel carrer Aragó entre el passeig de Sant Joan i l’avinguda de Roma.
 • Línia H14. Variarà el seu itinerari, passant a circular per Tànger / Sancho de Ávila
 • Línies V15 (Barceloneta – Carmel) i V17 (Port Vell – Vall d’Hebron). Aquestes línies es creuaran a la zona del Carmel. D’aquesta manera, la V15 passarà a finalitzar al Carmel, mentre que la V17 pujarà fins a la Vall d’Hebron.
 • Línia 22. Aquesta línia variarà el seu itinerari, a causa d’una reestructuració de les línies V15 i V17, que es creuaran a la zona del Carmel, anant la V15 al Carmel i la V17 al Vall d’Hebron.
 • Línia 27 (Roquetes – Estació de Sants). La implantació de la línia D40 farà que la línia 27 s’acurti per un extrem, situant el seu terminal a l’estació de Sants. Aquesta implantació afectarà també a la línia H6, que passarà a circular per la ronda Guinardó en tots dos sentits.
 • Línia 34 (Pl. Catalunya – Virrei Amat). Aquesta línia queda acurtada a la plaça Catalunya, ja que l’itinerari entre el passeig Sant Joan i Manuel Girona està cobert per altres línies.
 • Línies 39 (Pl. Urquinaona – Pl. Catalana) i 55 (Parc de Montjuïc – Pl. Urquinaona). En el cas de la línia 39, s’acurta pels dos extrems, quedant limitada a la plaça Urquinaona per una part i a la plaça Catalana per l’altra. En el cas de la línia 55, queda limitada a la plaça Urquinaona, mantenint l’itinerari fins al parc de Montjuïc.
 • Línies 42 (Pl. Catalunya – Arc de Sant Adrià) i 60 (Vall d’Hebron – Bon Pastor). La implantació de les línies H2 i V33 acurtaran el recorregut de les línies 42 i 60. En el cas de la 42, s’acurtarà pel costat Besòs, situant el seu terminal a l’Arc de Sant Adrià. En el cas de la 60, la línia passarà a realitzar l’itinerari entre el Vall d’Hebron i el Bon Pastor, a tocar de la Maquinista.
 • Línia 47 (Canyelles – Pg. Marítim). Aquesta línia amplia el seu recorregut des de la plaça Catalunya fins al passeig Marítim, per servir al barri de la Barceloneta.
 • Línia 54 (Collblanc – Estació del Nord). S’elimina el tram entre Collblanc i el Campus Nord, ja que queda cobert en part per la nova línia V1, i també per la línia 113 del Bus de barri.
 • Línia 68 (Cornellà – Hospital Clínic). Aquesta línia quedarà retallada a l’hospital Clínic, ja que el trajecte entre aquest i la plaça Catalunya ja queda cobert.
 • Línia 76 (Sant Genís – Ciutat Meridiana). Aquesta línia passa a circular per la Trinitat Nova i l’avinguda Vallbona en sentit Ciutat Meridiana.

Línies suprimides

Les línies que es suprimiran amb la posada en marxa d’aquesta cinquena fase de la nova xarxa seran les següents: 6, 7, 20, 26, 32, 33, 36, 37, 40, 41, 45, 51, 57, 66, 91, 92, 143 i 192.

 • Línies 6 i 7. Aquestes línies es suprimiran, ja que els seus itineraris queden coberts per altres línies.
 • Línia 20. Aquesta línia quedarà suprimida, ja que es modificarà el traçat de la línia H8 al seu pas per l’Eixample.
 • Línies 26 i 32. En el cas de la línia 26, es suprimeix ja que el seu recorregut és cobert parcialment per la nova línia V29. En el cas de la 32, queda suprimida ja que es superposa gairebé en la seva totalitat amb la nova línia D40.
 • Línia 33. Aquesta línia desapareixerà ja que el seu itinerari queda cobert principalment per la línia H10.
 • Línies 36 i 40. Aquestes línies queden suprimides perquè els seus itineraris ja queden coberts per altres línies.
 • Línies 37, 57 i 91. Aquestes línies queden suprimides ja que els seus itineraris queden coberts per línies de la nova xarxa.
 • Línies 41 (Francesc Macià – Pl. Catalunya) i 66 (Pl. Catalunya – Sarrià). Aquestes línies queden suprimides perquè el seu trajecte ja és cobert per altres línies.
 • Línia 45. Aquesta línia queda suprimida ja que el seu itinerari queda cobert per altres línies.
 • Línies 51, 92 i 192. En el cas de la línia 51, es suprimeix ja que el seu itinerari està cobert en més de la meitat per la línia 50, i l’últim tram ho està per la nova V19. En el cas de les línies 92 i 192, es suprimeixen ja que els seus itineraris estan coberts parcialment per altres línies.
 • Línia 143. Aquesta línia queda suprimida ja que el seu itinerari es cobreix amb la nova línia V33, així com amb la línia B23 de Tusgsal.

Els comentaris, bons i dolents, així com les crítiques sobre aquests canvis, no han trigat en arribar. Per exemple, al fil dedicat a la nova xarxa al fòrum Transport.cat, alguns usuaris escriuen les seves impressions i opinions al respecte. Un fil que, per cert, és bastant interessant, ja que recull moltes propostes de canvis que potser podrien ser estudiades per part de l’ajuntament. També en parlen al bloc del sindicat Actub, on es diu que “la cinquena fase portarà molts canvis tant pels usuaris com pels treballadors, però que està dissenyada a partir d’estudis acurats que pretenen captar més usuaris“.

I vosaltres, què en penseu? Us agrada com quedarà la xarxa d’autobusos de Barcelona després d’aquests canvis?