Vaga al Metro avui i demà

El comitè d’empresa del Metro de Barcelona ha convocat dues noves jornades de vaga: avui, dia 26, i demà, dia 27. La Generalitat ha establert uns serveis mínims del 50% en hora punta, i del 30% en hora vall.

Pel que fa a la vaga d’avui, 26 d’abril, les freqüències de pas dels trens seran les següents:

  • De 8 a 10 h, 50% del servei: freqüències de 6-8 minuts a les línies convencionals, i d’11-14 minuts a les automàtiques.
  • De 17:45 a 20 h, 50% del servei: freqüències de 8-10 minuts a les línies convencionals, i d’11-14 minuts a les automàtiques.
  • De 20 a 21 h, 30% del servei: freqüències de 13-16 minuts a les línies convencionals, i de 14-22 minuts a les automàtiques.

Quant a la vaga de demà, 27 d’abril, les freqüències de les línies seran aquestes:

  • De 9 a 15 h, 30% del servei: freqüències de 10-16 minuts a les línies convencionals, i de 14-22 minuts a les automàtiques.
  • De 22 h fins al final de la jornada, 30% del servei: freqüències de 23-33 minuts a les línies convencionals, i de 14-22 minuts a les automàtiques.

Des de TMB, s’avisa que els serveis mínims no podran absorbir tota la demanda d’hora punta, per la qual cosa des de l’empresa es recomana l’ús de mitjans de transport alternatius. Així també, la companyia adverteix que el servei del Telefèric de Montjuïc també es pot veure afectat ja que el seu manteniment corre a càrrec de Metro.

Els motius de la vaga són els mateixos que el de les vagues anteriors: l’encallament entre els treballadors i l’empresa a l’hora de negociar el conveni col·lectiu. Un problema que, hores d’ara, no sembla tenir solució a curt termini.