La nova xarxa de bus s’amplia

Tres noves línies de la nova xarxa de bus entraran en servei aquest dilluns. Són les línies H4, V11 i V13.

Aquest proper dilluns, 29 de febrer, i en el marc de la renovació de la xarxa d’autobusos de Barcelona, es posaran en servei tres noves línies de la nova xarxa de bus, el sistema ortogonal que des de 2012 l’empresa TMB va implantant progressivament a la ciutat comtal.

Degut a la implantació d’aquestes noves línies, algunes línies convencionals quedaran retallades o suprimides. Les noves línies que començaran a circular aquest dilluns són la línia horitzontal H4, i les línies verticals V11V13.

Línia H4

La nova línia H4 connecarà la Zona Universitària amb el Bon Pastor, per la zona alta de Barcelona.

Itinerari

La línia connecta entre sí la Zona Universitària, el Quarter del Bruc, el Monestir de Pedralbes, l’estació dels FGC de Reina Elisenda, els barris de la Bonanova i de Sant Gervasi, la plaça John F. Kennedy, la plaça Alfonso Comín, la Vall d’Hebron, el campus de Mundet, la Fundació Albà, el Velòdrom, el Cementiri d’Horta, el CAP Guineueta, el Mercat de la Guineueta, la plaça Llucmajor, el CAP Rio de Janeiro, la plaça Orfila, la Maquinista i el Bon Pastor.

La línia H4 passarà per les següents àrees d’intercanvi:

 • Reina Elisenda (enllaç amb V3).
 • Sarrià (enllaç amb V7).
 • Bonanova (enllaç amb V11).
 • Avinguda Tibidabo (enllaç amb V13 i V15).
 • Vall d’Hebron (enllaç amb V21).
 • Guineueta (enllaç amb V27).

Horaris

Els horaris de la nova línia H4 seran els següents:

Sortides de Zona Universitària

 • Feiners: de 06:00 a 07:00 cada 8-9 minuts; de 07:00 a 21:00, cada 5 minuts; de 21:00 a 23:00, cada 8-9 minuts.
 • Dissabtes: de 07:00 a 21:00 cada 10 minuts; de 21:00 a 22:15 cada 11-12 minuts.
 • Festius: de 07:00 a 09:00 cada 16 minuts; de 09:00 a 21:00 cada 15 minuts; de 21:00 a 23:00 cada 19 minuts.

Sortides de Bon Pastor

 • Feiners: de 05:45 a 06:15 cada 9 minuts; de 06:15 a 21:00 cada 5 minuts; de 21:00 a 22:20 cada 8-9 minuts.
 • Dissabtes: de 07:00 a 21:00 cada 10 minuts; de 21:00 a 22:20 cada 9-10 minuts.
 • Festius: de 07:00 a 09:00 cada 17 minuts; de 09:00 a 21:00 cada 15 minuts; de 21:00 a 22:20 cada 19 minuts.

Afectacions a altres línies

En el marc de la implantació d’aquesta nova línia, es suprimiran les línies 64 i 73, i la nova H4 cobrirà el tram que deixen de servir aquestes línies.

A més, hi haurà canvis a les línies 22 i 60.

En el cas de la línia 22, es retalla fins a la plaça John F. Kennedy, deixant de servir, per tant, el tram entre la dita plaça i l’avinguda Esplugues. Aquest tram queda servit per la nova H4.

En el cas de la línia 60, es retalla pels dos extrems. En un dels extrems, la línia quedarà retallada a l’avinguda Esplugues; per l’altre extrem quedarà retallada a Besòs – Verneda. En el cas del tram entre l’avinguda Esplugues i la Zona Universitària, aquest queda substituït per la nova línia H4; en el cas del tram entre Besòs – Verneda i la plaça de les Glòries, el tram ja queda servit per la línia H12.

Documents

Línia V11

La nova línia V11 connectarà el barri de la Bonanova amb l’estació Marítima (World Trade Center), a través de l’Eixample Esquerre.

Itinerari

La línia connecta entre sí la clínica Teknon, el barri de la Bonanova, les estacions dels FGC de Les Tres Torres i de La Bonanova, el barri de Sant Gervasi, la plaça Francesc Macià, l’Escola Industrial, l’Hospital Clínic, l’Eixample Esquerre, el Mercat de Sant Antoni, el Paral·lel i l’Estació Marítima.

La línia V11 passarà per les següents àrees d’intercanvi:

 • Bonanova (enllaç amb H4).
 • Tres Torres (enllaç amb H6).
 • Francesc Macià (enllaç amb H8).
 • Clínic (enllaç amb H10).
 • Urgell (enllaç amb H12).
 • Sant Antoni (enllaç amb H16).
 • Paral·lel (enllaç amb D20 i H14).

Horaris

Els horaris de la nova línia V11 seran els següents:

Sortides de Bonanova

 • Feiners: de 06:15 a 07:00 cada 15 minuts; de 07:00 a 21:00 cada 8 minuts; de 21:00 a 22:20 cada 9-15 minuts.
 • Dissabtes: de 06:40 a 09:00 cada 10-12 minuts; de 09:00 a 21:00 cada 10 minuts; de 21:00 a 22:20 cada 15 minuts.
 • Festius: de 08:25 a 08:43 cada 18 minuts; de 09:00 a 21:00 cada 15 minuts; de 21:00 a 22:20 cada 25 minuts.

Sortides de l’Estació Marítima

 • Feiners: de 05:30 a 06:50 cada 10-20 minuts; de 06:50 a 21:00 cada 8 minuts; de 21:00 a 22:30 cada 10-15 minuts.
 • Dissabtes: de 06:00 a 09:00 cada 10-12 minuts; de 09:00 a 21:00 cada 10 minuts; de 21:00 a 22:30 cada 12-15 minuts.
 • Festius: de 07:40 a 09:00 cada 19-25 minuts; de 09:00 a 21:00 cada 15 minuts; de 21:00 a 22:30 cada 20-25 minuts.

Afectacions a altres línies

En el marc de la implantació d’aquesta nova línia, es suprimiran les línies 14 i 64, ja que els itineraris que serveixen aquestes línies quedaran servits per la nova V11.

A més, la línia 20 modificarà el seu recorregut. Per un dels extrems continua sortint des de la plaça Congrés, però per l’altre extrem la línia queda retallada a la confluència entre Viladomat, Mallorca i València, a tocar de l’avinguda de Roma.

Documents

Línia V13

La nova línia V13 connectarà l’avinguda Tibidabo amb les Drassanes, a través de l’Esquerra de l’Eixample.

Itinerari

La línia connecta entre sí la plaça John F. Kennedy, la plaça Bonanova, els barris de la Bonanova i de Les Tres Torres, els carrers Muntaner i Aribau, la plaça Universitat, la Rambla, Colom i les Drassanes

La línia V11 passarà per les següents àrees d’intercanvi:

 • Avinguda Tibidabo (enllaç amb H4 i V15).
 • Sant Gervasi (enllaç amb H6).
 • Diagonal – Aribau (enllaç amb H8).
 • Antiga Esquerra de l’Eixample (enllaç amb H10).
 • Universitat (enllaç amb H12 i H16).
 • Drassanes (enllaç amb D20 i H14).

Horaris

Els horaris de la nova línia V13 seran els següents:

Sortides des de l’avinguda Tibidabo

 • Feiners: de 06:00 a 07:00 cada 10-15 minuts; de 07:00 a 21:00 cada 6-7 minuts; de 21:00 a 23:00 cada 10-15 minuts.
 • Dissabtes: de 06:00 a 09:00 cada 12-15 minuts; de 09:00 a 21:00 cada 10 minuts; de 21:00 a 23:00 cada 13-15 minuts.
 • Festius: de 07:30 a 21:00 cada 15 minuts; de 21:00 a 23:00 cada 17-20 minuts.

Sortides de Drassanes

 • Feiners: de 06:00 a 06:40 cada 10-15 minuts; de 06:40 a 21:00 cada 6-7 minuts; de 21:00 a 23:00 cada 10-15 minuts.
 • Dissabtes: de 06:00 a 09:00 cada 11-15 minuts; de 09:00 a 21:00 cada 10 minuts; de 21:00 a 23:00 cada 13-15 minuts.
 • Festius: de 07:00 a 21:00 cada 15 minuts; de 21:00 a 23:00 cada 15-20 minuts.

Afectacions a altres línies

En el marc de la implantació d’aquesta nova línia, es suprimiran les línies 14, 58 i 64, ja que els itineraris que serveixen aquestes línies quedaran servits per la nova V13.

Documents


Les àrees d’intercanvi i les parades ja estan preparades i senyalitzades, com es pot apreciar en aquestes fotografies d’en Quique Cepeda.