L’estiu de Baixbus

Cada any, quan arriba l’estiu, les empreses d’autobusos reforcen (o haurien de reforçar) els serveis a les línies costaneres. És el cas de Mohn i Rosanbus, empreses del grup Baixbus. Cada any, les línies L94, L95, L96, Ga1 i PR3 sofreixen un lleuger augment de passatge, per la qual cosa s’han de retocar els horaris per permetre absorbir la demanda. A més, Baixbus crea línies que funcionen només durant l’estiu i que serveixen per acabar de reforçar el servei.

En el cas de la línia L94 (Barcelona – Port de la Ginesta, per l’autovia), s’ha habilitat un servei especial de reforç ja que la línia va molt plena i carrega, entre les 09:00 i les 18:00 aproximadament, moltíssim més passatge del que pot absorbir el carrussel. El nou servei especial realitza l’itinerari entre la plaça Espanya i el baixador de Platja de Castelldefels, sent una línia exprés que para només en algunes parades. D’aquesta manera, s’aconsegueix que la línia pugui absorbir millor l’alta demanda que té.

La línia L95 també queda reforçada per aquest servei especial. Com aquesta línia circula per l’interior de Gavà Mar, registra una demanda una mica inferior que la seva línia germana, però tot i així l’ocupació és alta.

En el cas de la línia L96, s’ha reforçat el servei afegint tres torns, passant de cinc a vuit torns diaris. S’utilitzen, com és habitual, autobusos amb tres portes.

En el cas de la línia Ga1 (el servei urbà de Gavà, també anomenat GavàBus), el reforç consisteix en afegir dos torns més a la línia des de principis de juny fins a finals d’agost. D’aquesta manera, la línia passa a tenir una freqüència de pas de 25 minuts enlloc de la freqüència de 45 minuts que té la resta de l’any. La línia es serveix amb midibusos, però un dels torns extra es serveix amb un bus estàndard de 12 metres; en concret, el bus 188 (un MAN NL263F Castrosua CS40-II).

Rosanbus allarga la línia PR3 fins al mirador de la platja del Prat, tenint parades literalment a peu de platja.

Aquests reforços serveixen per acabar de polir el servei de l’empresa Baixbus, que articula amb els seus autobusos pràcticament tot el Baix Llobregat.