La cotxera d’Horta de TMB

El Centre Operatiu de Negocis d’Horta són unes instal·lacions de Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) destinades a fer de cotxera. Aquesta cotxera és una de les quatre que actualment té TMB, i té capacitat per a uns 300 vehicles i on hi treballen prop de mil persones.

Les instal·lacions estan dotades de dues plantes per a aparcar autobusos, amb una àrea de neteja i repostatge d’autobusos a la planta de sota, i una tercera planta per a aparcar vehicles privats. A més, està dotada d’uns tallers on hi treballen mecànics, planxistes, i personal divers destinat a la reparació dels busos. En una dependència situada entre la zona d’oficines i els tallers, es troben les sales de cures i la sala de dotació de vestuari per al personal. Completen la cotxera la zona d’oficines, composta pel centre de control, diverses aules de formació, sales de maquinària i àrees de descans per als conductors i conductores.

Els autobusos als quals dóna aixopluc aquesta cotxera són de les sèries 20/21 (bus turístic), 30/31, 42/44 (bus del barri), 51, 52, 78 i 79, a més del bus elèctric amb calca 1106. Els busos més antics que aixopluga són els de la sèrie 20 (MAN NL202 reconvertits a bus turístic per Sercar), seguits dels de la sèrie 78A i 79 (MAN NL223F carrossats per Castrosua); els més moderns són el 1106 i els de les sèries 51 i 52.

Els autobusos han de servir cada dia les línies de TMB. Cada cotxera té assignades unes quantes línies; en el cas de la cotxera d’Horta, les que té assignades són les línies 19, 24, 32, 45, 47, 73, 76, 92, 102, 103, 104, 111, 113, 114, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 155, 192 i 196, a més de les línies V15, V17, V21 i V27 de la nova xarxa i de la línia llançadora interna de la cotxera (internament, línia 990). A més, també descansen en aquesta cotxera els busos que operen el servei del Bus Turístic (internament, línies 90, 99, 100 i 101).

Aquesta cotxera és la més moderna de TMB, i està construïda d’una forma molt peculiar: està excavada a la falda de la serra de Collserola. Amb murs de contenció, grans bigues de formigó i llargs cargols d’acer incrustats a la muntanya, l’estructura s’aguanta per si sola d’una forma molt segura. L’entrada es realitza a través d’un túnel que desemboca al passeig de la Vall d’Hebron, per una banda, i a la zona denominada com “La Palmera”, per l’altra banda. “La Palmera” és una enorme biga de contenció per la qual els busos van cap a la zona de repostatge o cap a l’aparcament. Baixa pel costat d’aquesta biga la rampa del segon al primer pis, per la qual els busos surten de la cotxera.

Ara bé, cal comentar que al principi la cotxera va tenir problemes: l’aigua. L’aigua molts cops és la gran enemiga, i en el cas de les cotxeres d’Horta va fer mal. Durant els primers anys hi havia goteres, que poc a poc es van anar subsanant. Ara bé, el problema de l’aigua seria que es calés als cinc enormes dipòsits de gasoil que hi ha al subsòl de la cotxera, per la qual cosa es va haver de preparar una gran impermeabilització.

Com a anècdotes, es poden comentar la de “la rampa de la palmera”, on els conductors, a causa de les goteres generades per la pluja durant els primers mesos de funcionament, perdien el control dels busos causant petits accidents lleus. Per poder solucionar aquest problema es va rascar la rampa (era totalment llisa), per fer un paviment rugós que frenés els busos en cas de presència d’aigua. Una altra anècdota curiosa és que els mecànics i personal de tallers va començar a treballar a l’empresa abans que aquesta comencés a acollir busos. Tallers que, per cert, van sofrir diverses modificacions per adaptar-se tant a les necessitats de l’empresa com a les dels treballadors. L’última anècdota curiosa és que fins al 2005 la cotxera no va començar a funcionar de manera autònoma perquè, a part dels problemes mencionats (i solucionats), van sorgir diverses complicacions a l’hora de l’explotació del servei.

Tot i així, actualment té els màxims certificats de seguretat i qualitat; opera amb total normalitat i de forma excel·lent una part del servei d’autobusos de Barcelona, esforçant-se tots els seus treballadors en treure cada dia els busos al carrer i realitzar les línies, amb els seus pros i els seus contres, de la millor manera possible.

A continuació, una sèrie de fotografies de les instal·lacions:

Zona de tallers

Zona de repostatge

Zona de rentat

Oficina de vestuari

Zona d’aparcament

Vistes des de la cotxera

Salutacions a Carmelo Justicia, qui ens va realitzar la visita guiada, així com a Acema, organitzadora de la visita. Salutacions també al personal de la cotxera.