Surten a concurs 11 línies del servei NitBus

Tal i com comunica el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB), el passat 12 d’agost van sortir a concurs el Servei Públic de Transport Col·lectiu Urbà de Viatgers Nocturn a Barcelona i altres municipis de l’àmbit nord de l’Àrea Metropolitana de Barcelona. És a dir, han sortit a concurs les línies del NitBus que actualment són explotades per l’empresa TUSGSAL (N0, N1, N2, N3, N4, N5, N6, N7, N8, N9 i N11).

N7, una de les línies de NitBus operada actualment per Tusgsal i que entra en el concurs.
N7, una de les línies de NitBus operada actualment per Tusgsal i que entra en el concurs.

Característiques generals

L’ÀMB definirà la planificació, definició i control del servei, fixant el número de línies, itineraris, parades, freqüències, horaris… També controlarà les característiques dels autobusos.

L’empresa adjudicatària haurà de complir amb totes les condicions que imposa l’ÀMB, i operarà el NitBus durant 5 anys, podent optar a una pròrroga de dos anys. Aquesta empresa tindrà tres mesos per establir-se i començar l’explotació.

En el cas que TUSGSAL no renovés la concessió, hauria d’entregar al nou operador prop de 100 busos, ja que la titularitat d’aquests busos és de l’ÀMB.

Característiques tècniques

Les línies

Les línies actuals seguiran sent les mateixes, i amb els mateixos itineraris. Per tant, no veurem canvis en aquest sentit.

En cas d’incidències, com per exemple obres, l’ÀMB decidirà l’itinerari alternatiu. També serà l’ÀMB qui decidirà si, en casos puntuals, calgués augmentar o disminuir la freqüència de pas per causes justificades.

L’empresa adjudicatària realitzarà 215.102 hores (útils); és a dir, uns 3.490.912 quilòmetres (útils) cada any, segons els càlculs orientatius de l’ÀMB.

En aquesta taula podeu veure les expedicions, les hores (útils) i els quilòmetres (útils) que realitza, aproximadament, cada línia:

Sense títol
Expedicions, hores (útils) i quilòmetres (útils) que realitza, aproximadament, cada línia.

Nota: per quilòmetres útils hores útils es compten els quilòmetres i les hores en servei de passatgers, sense comptar els desplaçaments “morts” (entre la cotxera i el terminal, per exemple).

A continuació, una aproximació del quilometratge de cada línia:

Parades exclusives del NitBus
Parades exclusives del NitBus
Quilometratge aproximat del NitBus del Barcelonès Nord
Quilometratge aproximat del NitBus del Barcelonès Nord. Noti’s l’error a la línia N11; l’itinerari correcte és Can Ruti <> Pl Catalunya.

La flota

L’empresa haurà de tenir 84 busos titulars, a més d’un mínim de 9 busos reserva.

La flota actual de busos titulars que circulen al NitBus és la següent:

Sense títol
Flota actual de busos titulars que circulen al NitBus

Com podeu veure, la flota actual del NitBus es compon per 73 vehicles (titularitat de l’ÀMB), i la nova adjudicació n’exigeix 93 (84+9). L’empresa operadora, per tant, haurà d’aportar 20 vehicles propis per tal d’arribar als 93.

D’aquests 20 vehicles, 11 han de ser nous; els 9 restants seran els destinats a reserva i no podran superar els 15 anys d’antiguitat.

Recordem que TUSGSAL va adquirir 12 Iveco Habit de segona mà. Aquests busos van ser matriculats l’any 2002 i tenen 12 anys, per la qual cosa 9 d’ells seran, previsiblement, els busos destinats a reserva.

Quan s’hagi de renovar la flota, en el cas dels vehicles titularitat de l’ÀMB serà la mateixa qui pagui els vehicles; en el cas dels vehicles titularitat de l’empresa explotadora serà l’empresa qui els pagui.

A principis del 2019, es renovaran 8 dels cotxes titularitat ÀMB, previsiblement els O530 Citaro, que tindran 13 anys.

En el cas dels vehicles que compleixin l’edat màxima estipulada (15 anys), podran ser venuts o donats, o bé desballestats.

La imatge dels busos (decoració, etc) serà fixada per l’ÀMB.

Tots els vehicles hauran d’estar equipats amb un sistema SAE (Sistema d’Ajuda a l’Explotació) i SVV (Sistema de Validació i Venda). Una de les grans novetats és que també hauran de portar equipat un sistema d’anunci de parades visual i acústic.

Tots els busos hauran de dur un sistema de videovigilància, que s’està finançant mitjançant un préstec, al qual l’empresa operadora s’haurà de subrogar.

Les instal·lacions

L’empresa operadora haurà de disposar de tallers de reparació i manteniment, estació de rentat, sortidors de combustible, aparcament i oficines, així com un centre de control des del qual es puguin dirigir els busos del servei. Aquestes instal·lacions poden ser pròpies, o poden ser de terceres persones.

Actualment, TUSGSAL disposa d'instal·lacions pròpies.
Actualment, TUSGSAL disposa d’instal·lacions pròpies.

L’operadora haurà d’instal·lar lavabos a tots els terminals que no en tenen, seguint les indicacions de l’ÀMB i dels ajuntaments corresponents. S’ha de tenir en compte que, depenent de les circumstàncies, aquests lavabos podrien no ser exclusius del servei nocturn.

L’empresa haurà de tenir vehicles auxiliars per garantir la prestació del servei. Aquests vehicles podran ser propis o de terceres persones.

La plantilla

En cas que TUSGSAL no renovés la seva concessió, el personal destinat al NitBus passaria a treballar per a l’empresa adjudicatària.

Les parades

L’empresa operadora haurà d’encarregar-se del manteniment de les parades; és a dir, de mantenir les tiretes informatives actualitzades i les enganxines en bon estat, així com els mapes dels municipis i tota la senyalèctica.

Actualment, el NitBus del Barcelonès Nord té 1144 parades, distribuïdes de la següent manera:

Sense títol
Distribució de parades del NitBus del Barcelonès Nord

També serà l’operadora qui s’encarregui de la transmissió de les dades a l’aplicació ÀMBtempsbus i als PIU (Panells d’Informació a l’Usuari).

Així també, l’operadora haurà de realitzar el manteniment integral de les 52 parades exclusives del NitBus:

Parades exclusives del NitBus
Parades exclusives del NitBus

Durant els anys 2015, 2016 i 2017, es durà a terme la instal·lació de 60 pantalles PIU a les parades.

Estàndards de qualitat

L’empresa operadora haurà de complir amb el servei ofert, l’accessibilitat, la informació, el temps, l’atenció al client, el confort, la seguretat i l’impacte ambiental.ç

La concessió

Com hem comentat, la concessió serà per cinc anys, i serà efectiva a partir de l’1 de gener del 2015.

Segons el BOPB, les empreses interessades en l’explotació del servei han de presentar la seva oferta abans de les 11 del matí del 16 de setembre.

Publicitat del NitBus
Publicitat del NitBus

Enllaços