A l’espera d’un nou destí

A la vegada que arriben nous autobusos amb millores d’estètica i menys contaminants,ens deixen autobusos de Rosanbus que van arribar entre octubre del 2001 i gener de 2003 començant per un Man Castrosua CS40 City II(45)i cinc Man NM-223F Castrosua  CS40 Magnus.(50-51-52-53-55).

Per altre banda fa uns dies Oliveres va retirar dos midis Man NM-223F Castrosua CS40  Magnus.(161-166) arribats al febrer de l’any 2003 on van ser destinats al servei urbà de Sant Boi.

Per finalitzar l’empresa Mohn ha retirat dos Man NL-263F Castrosua CS40 City II (190-191), 2 Man NM-263F Castrosua CS40 Magnus(182-189) ,aquest últim destinat al servei urbà de Gavà i un Man Nm-223F Castrosua CS40 Magnus(195) destinat al servei urbà de Sant Climent de Llobregat.Aquests busos van arribar al març de l’any 2003 i el bus 195 al març del 2004.

Aquests busos es troben a la campa de Gavà esperant un nou destí després de entre 10 i 14 anys al servei corrent pels carrers del Baix Llobregat.

Els dos Man CS40 City de Rosanbus i Mohn
Els dos Man CS40 City de Rosanbus i Mohn
Davantera d'un dels midis retirats.
Davantera d’un dels midis retirats.
Lateral d'un midi retirat de Oliveres.
Lateral d’un midi retirat de Oliveres.
Part posterior del 166
Part posterior del 166
Midi de Mohn exGavàbus.
Midi de Mohn exGavàbus.
Midi destinat al servei urbà de Sant Climent.
Midi destinat al servei urbà de Sant Climent.