Surten a concurs les línies operades per Baixbus Rosanbus SL

Surten a concurs les línies operades per Baixbus Rosanbus SL

AVÍS: aquest concurs es va anul·lar, i s’ha tornat a licitar. Podeu llegir la informació actualitzada en el següent article: https://magazin.amicsdelbus.com/2022/01/concurs-linies-rosanbus-hospitalet-el-prat-2021/

Al ple mensual del Consell Metropolità del dia 27 d’octubre es va aprovar l’expedient de contractació. Es per això que l’ÀMB va procedir a publicar el passat divendres l’anunci de licitació del servei públic de viatgers, que en aquests moments gestiona Baixbus Rosanbus SL des del 1991.

A falta de saber, quina empresa s’emportarà el concurs, està clar, que en el cas de que s’adjudiqui novament a l’empresa del Grup Baixbus, aquesta haurà de fer front a una important sèrie de millores en les línies que abasten l’àmbit territorial conformat pels municipis de L’Hospitalet de Llobregat i el Prat de Llobregat principalment, així com de Cornellà de Llobregat, Sant Feliu de Llobregat, Sant Joan Despí, Sant Just Desvern i les seves connexions amb Barcelona.

Autobús híbrid a la línia M12 de la xarxa AMB Metrobús.
Autobús híbrid a la línia M12 de la xarxa AMB Metrobús.

L’inici del servei de la concessió, es portarà a terme segons dades estimades pel propi ens, l’1 de setembre de 2021 amb un contracte que estarà dividit en 3 períodes diferenciats:

Primer període: des de la data d’inici del servei fins un dia abans de la data d’entrada en servei de la línia PR4.

Estarà compost per les 13 línies operades actualment, més la PE (Platja Exprés) que circularà tots els dissabtes, diumenges i festius des de principis de juny fins a finals d’agost. Ja amb anterioritat, aquesta línia havia estat operada per Baixbus des de la seva creació al 2012 i fins al 2017 a través de les empreses Rosanbus i Mohn. Pel que fa a les línies existents, es produeixen diversos canvis de recorregut i millores en la freqüència de pas. La L10 (Sant Cosme-H.Moisès Broggi) es retalla fins a Sant Joan Despí i passarà a circular els caps de setmana cada 15’ els dissabtes i cada 20’ els diumenges i festius. La L11 (Sant Feliu Consell Comarcal – Hospital de Bellvitge) es perllonga fins a Sant Feliu de Llobregat i circularà els caps de setmana i festius cada mitja hora. La E30 per la seva banda, tindrà una freqüència de pas de 15’, mentre que els dissabtes, diumenges i festius passarà cada 25’ (enlloc dels 30’ actuals). La M12 i M14 també amplien expedicions els diumenges i festius. Les últimes sortides des d’Almeda i Bellvitge seran a les 21:45, mentre que des de Maria Cristina i Flors i Calcat seran a les 22.00hrs, respectivament.

Segon període: des de la data d’incorporació de la PR4 fins al 31/12/2022.

S’incorpora al servei base la línia PR4, entre el Prat de Llobregat i la ZAL de Barcelona, que circula els laborables amb una freqüència de 30’. En aquests moments l’opera l’empresa Monbus des del passat 14 de setembre per un termini d’un any més un altre opcional.

Tercer període: des de l’01/01/2023 fins a la finalització del contracte.

Tindrà diverses novetats respecte al període anterior amb la creació de la línia M13 (Almeda – Flors i Calcat) que es diferenciarà respecte a la M12, el seu pas per l’Avinguda Torrent Gornal. Tindrà una freqüència de pas de 10’ els laborables. A conseqüència de la seva posada en marxa, la M12 passarà dels 5-6’ actuals als 8’ els laborables i eliminarà els dos reforços matinals. La línia L16 per la seva part, allargarà el seu actual final de la Creu Roja, fins a l’Hospital Sant Joan de Déu del terme municipal d’Esplugues tenint una freqüència de pas de 15’. Així mateix, també es realitza un perllongament de la línia E30 fins a l’Estació de Rodalies de Sant Feliu.

Aliè a totes aquestes millores del servei, l’ÀMB preveu la possibilitat de modificar el servei base com a conseqüència de la prestació, d’un servei opcional, amb la creació de la L17 (Av Carrilet – Sant Joan de Déu) sempre i quan es produeixi la següent circumstància; En els primers 12 mesos de servei, es doni de manera consecutiva en el temps estipulat, un increment del 20% de la mitjana de passatgers en un dia feiner a la L16. En el cas de portar-se a terme tindria una freqüència de pas de 20 minuts els laborables i 30 els caps de setmana i festius.

El 3086, un dels primers Man Lion's City, que ja no formarà part de la flota amb l'entrada de la nova concessió.
El 3086, un dels primers Man Lion’s City, que ja no formarà part de la flota amb l’entrada de la nova concessió.

Al Plec surten com a vehicles adscrits al servei, la flota de Rosanbus (3047-3161*). Un total de 90 vehicles per a una flota que serà renovada a finals d’any amb la posada en servei dels 19 vehicles (12 estàndard Man Lion’s City Efficient Hybrid i 7 articulats Iveco Heuliez GX437 H) corresponents al pla de renovació i que donarà lloc a la retirada en servei dels vehicles que l’ÀMB determini, tot i previsiblement siguin els de major antiguitat. Mentrestant, els vehicles 3047-3103, només podran desenvolupar tasques de vehicles provisionals per la seva antiguitat, però prestaran servei fins el moment en que es produeixi l’entrada dels vehicles adquirits en el marc de les aportacions de flota corresponents.

*No s’inclouen al llistat de flota subrogada els vehicles 3142-3143-3144, els tres Man Sunsundegui Astral procedents de l’empresa Casal de Sevilla i incorporats al servei al febrer del 2018. Es dona la circumstància que tampoc es podran presentar com a vehicles provisionals per superar l’antiguitat màxima de 13 anys a l’inici del contracte.

En el moment de l’inici del contracte, la flota de l’operadora entre vehicles adscrits i propis constaria de 100 vehicles (dels quals 90 aporta ja l’ÀMB). L’empresa haurà de fer una primera aportació de 15 vehicles provisionals d’una antiguitat màxima de 13 anys per tal d’arribar al mínim de flota corresponent, ja que l’ÀMB especifica que en el cas dels vehicles 3083-3089 hauran de ser substituïts com a màxim dos mesos després de l’inici del contracte. Addicionalment, l’empresa podrà aportar 14 vehicles més que no podran tenir més 7 anys d’antiguitat i que tindrien com a objectiu substituir aquells vehicles de la flota subrogada que per la seva antiguitat només podran fer funcions de vehicles reserva. A l’inici del 2n període, caldrà aportar dos vehicles provisionals per arribar al mínim exigit sempre i quan no es produeixi un avançament de dos vehicles de la primera aportació que inclou 19 vehicles nous. L’última aportació i per tal de fer front a les diverses millores abans esmentades al 3r període, haurà d’aportar 16 vehicles provisionals en el cas que no es pugui realitzar la segona aportació de vehicles nous un mes abans de l’inici del tercer període.

Nous vehicles ecològics

Aportacions de flota

Per tal de fer front a aquest creixement exponencial de serveis, en un període màxim  de 14 mesos a partir de la data d’inici del servei, s’hauran d’incorporar 7 vehicles estàndard i 12 articulats híbrids. A finals del 2022 i coincidint amb l’inici del 3r període, s’incorporaran al servei 8 estàndard elèctrics així com 8 articulats híbrids. La 3a aportació s’haurà de realitzar 18 mesos després de l’inici del servei amb 12 estàndard (5 elèctrics i 7 híbrids-endollables), per tal de retirar del servei vehicles que compleixin tasques de vehicle provisionals durant el 3r període.

Pla de renovació de flota adscrita al servei

Per tal d’anar renovant tots aquells vehicles no provisionals que arribin als 14 anys en servei, l’ÀMB ha programat un pla de renovació de flota que s’haurà de portar a terme al llarg del contracte.

Pla de renovació de flota adscrita al servei
Pla de renovació de flota adscrita al servei
Els 11 autobusos estàndard del 2024 renovaran la segona remesa de Man Lion’s City estrenada al 2010 i que conformen els vehicles numerats del 3107-3117. Al 2025 s’incorporaran 6 estàndard elèctrics que substituiran entre d’altres els vehicles 3104-3105-3106-3119-3120 i ja al 2028, s’incorporen 6 nous estàndard elèctrics, 6 estàndard híbrid endollables i un estàndard híbrid, que jubilaran parcialment els últims autobusos dièsel purs arribats al 2014 (3126-3141) a excepció del 3138 donat d’alta al 2015.

Totes aquestes adquisicions segueixen la línia de l’ens de millorar la qualitat de l’aire i fer del transport públic un mitjà net i sostenible. Així mateix, ho va remarcar el vicepresident de Mobilitat i Transport de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, en l’últim acte de presentació de nous autobusos que va presidir a l’Hospitalet, al 2018.

Poveda: ”Ens marquem com a objectiu que al 2030, tota la flota sigui elèctrica i híbrida”

En aquest sentit, i per tal de reduir al màxim les emissions de gasos contaminants a la metròpoli, en cas depisodis de contaminació atmosfèrica el servei pot veures reforçat. És per aquest motiu que lempresa adjudicatària haurà de tenir disponible almenys el 95% de la flota, inclosos els vehicles de reserva.

Rentat de cara a la flota actual

L’empresa adjudicatària haurà de portar a terme una adequació integral dels vehicles adscrits al servei que compleixin l’edat de set anys d’antiguitat. L’adequació integral es produirà en el termini màxim de dotze mesos a partir de la data en la qual compleixin l’edat assenyalada. L’adequació integral inclourà els aspectes següents: renovació exterior de xapa i pintura (on segurament rebin el nou esquema de l’ÀMB), renovació de plàstics i gomes de la carrosseria exterior, renovació de la tapisseria, renovació del sòl, neteja integral dels interiors, pintat dels paraments verticals amb rascades o cops, renovació de pilots i elements de plàstic tant a l’interior com a l’exterior, polit de barres, entapissat dels seients, substitució de vidres i altres elements ratllats o deteriorats i altres actuacions que siguin necessàries. Aquesta obligació serà també d’aplicació a aquells vehicles a disposició de l’empresa adjudicatària, que a la data d’inici del servei no hagin estat prèviament objecte d’una adequació integral i que tinguin una antiguitat igual o superior als set anys i inferior als deu anys.

 

3049, el segon vehicle més antic de la flota, i que també forma part de la flota adscrita al servei.
3049, el segon vehicle més antic de la flota, i que també forma part de la flota adscrita al servei.

Millores tecnològiques

Altres novetats destacades es que en un període de màxim 12 mesos des de l’inici del servei, la totalitat de la flota adscrita al servei haurà d’estar equipada amb sistemes de videovigilància per a la prevenció i solució d’incidents, així com d’un sistema de seguretat activa avançat a bord (Mobileye) que permetrà reduir l’accidentalitat o atropellament mitjançat un sistema de prevenció de col·lisions, basat en sensors de visió artificial i alertes en temps real.

Per millorar la velocitat comercial, l’empresa també haurà de garantir per a cadascun dels vehicles del servei un comandament per a l’activació de la prioritat semafòrica des de l’inici del servei i durant tot el contracte. Addicionalment, l’AMB podrà requerir també des de l’inici del servei que fins a la meitat del nombre total de vehicles del servei s’equipin amb elements TAG per a l’activació de la prioritat semafòrica.

En el període 2022-2026 l’empresa se’n farà càrrec de la instal·lació de 30 PiU (Panells d’Informació a l’Usuari) per tal que l’usuari conegui els temps d’espera reals del seu autobús.

Degut a la incorporació de vehicles híbrids dièsel-elèctric endollables amb la tecnologia de recàrrega ràpida d’oportunitat, l’empresa adjudicatària haurà de garantir la instal·lació i operativitat de diversos pantògrafs en diferents períodes; 2 abans del març del 2023 i altres dos abans del 27 d’agost del 2024, associats al recorregut de les línies L10 i L11. Abans de principis de 2028, s’haurà de procedir  a la instal·lació d’altres dos, associats al recorregut de la línia L16.

La LH1, serà la primera línia urbana de L'Hospitalet en incorporar el servei a demanda.
La LH1, serà la primera línia urbana de L’Hospitalet en incorporar el servei a demanda.
Des del 2014, les línies PR2 i PR3 compten amb diversos punts del recorregut que es realitzen a la demanda, els quals es poden activar opcionalment prèvia sol·licitud de les persones usuàries. Aquest servei, es mantindrà en funcionament fins al setembre de 2023. La següent fase comportarà la posada en marxa del servei de Transport a la Demanda de l’AMB (AMB-TAD), que ha de substituir l’actual sistema de gestió del servei a la demanda. Aquest servei, mantindrà el funcionament a la demanda de les línies PR2 i PR3 i incorporarà la línia LH1 per a aquelles expedicions programades que ofereixen des de fa anys, servei a la residència de Can Serra. A través de l’app AMB-TAD les persones usuàries podran realitzar la reserva d’un recorregut de manera telemàtica i per múltiples dies. El servei només funcionarà amb persones usuàries registrades prèviament per tal de poder identificar i penalitzar aquelles que facin un mal ús del servei.

Fre, al frau

 
L’ÀMB farà responsable a l’empresa adjudicatària de les actuacions d’inspecció i control del servei mitjançant un Pla d’inspecció i control del servei. L’ens valorarà particularment la definició i el seguiment d’actuacions destinades al control de la qualitat i al control i lluita contra el frau, amb particular atenció a la concreció i nombre dels recursos humans i materials que s’hi dediquin. L’operativa de control del frau proposada ha de garantir les inspeccions d’un mínim del 0,5% dels viatgers de cada línia cada mes. El total d’inspeccions s’hauran de repartir proporcionalment entre els torns de matí i tarda, prestant especial atenció a les hores punta, però garantint inspeccions durant tot el servei. L’ens farà un seguiment de la correcta aplicació del Pla d’inspecció i control, que estarà subjecta a penalitats en cas d’incompliments. Amb aquestes mesures el que es vol, es evitar conductes incíviques i fraudulentes com l’ús indegut de targetes unipersonals (T-16 o Targeta Rosa Metropolitana) així com les T-4 que tenen un cost inferior als de la T-Casual.


Referències per a la realització d’aquesta entrada:

Agraïments
 
Agrair des d’aquestes línies, l’amabilitat i predisposició del personal de conducció de l’empresa Rosanbus, per les facilitats donades per fer les corresponents fotografies.

Un comentari a “Surten a concurs les línies operades per Baixbus Rosanbus SL

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *